Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca, en aquesta segona fase de 2021, 4 noves línies de subvenció per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible i la natura.

Implantació de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables.

Execució de vies de ciclovianants d’interés natural.

Subvenció per a l’autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a la certificació energètica d’edificis municipals. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats

Subvenció per a la redacció de projectes de vies de ciclovianants. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i mancomunitats.