Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 6 línies de subvenció, en aquesta primera fase, per a actuacions relacionades amb l’energia, la gestió de residus, la mobilitat sostenible, els espais naturals, el cicle integral de l’aigua i l’educació ambiental. En una segona fase es convocaran altres línies de subvenció de l’Àrea de Medi Ambient.

Subvenció per a l’autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats

Subvenció per a l’execució de vies de ciclovianants d’interés natural.

Subvenció per a la redacció de projectes de vies de ciclovianants. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i mancomunitats.

Subvenció per a la implantació de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables.