Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca, en aquesta segona fase de 2021, 4 noves línies de subvenció per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible i la natura.

Subvenció per a la gestió i la conservació d’espais naturals

Gestió forestal i prevenció d’incendis forestals

Subvenció per a la millora del cicle integral de l’aigua. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.