Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 6 línies de subvenció, en aquesta fase inicial, per a actuacions relacionades amb l’energia, la gestió de residus, la mobilitat sostenible, el cicle integral de l’aigua i l’educació ambiental. En una segona fase es convocaran les altres.

Subvenció per a la millora del cicle integral de l’aigua. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.