L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 9 línies de subvenció, dins de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió forestal i la prevenció d’incendis; la millora del cicle integral de l’aigua; la reducció i la separació de residus; la mobilitat activa; la gestió i la conservació dels espais naturals; l’autoconsum energètic; uns entorns escolars més saludables; i l’educació ambiental.

Subvenció per a la gestió i la conservació d’espais naturals. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i mancomunitats.

Subvenció per a la millora del cicle integral de l’aigua. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a la gestió forestal i prevenció d’incendis forestals. A municipis.