Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 10 noves línies de subvenció per a actuacions relacionades amb l’energia, el cicle integral de l’aigua, els residus, la mobilitat sostenible i la natura.

Subvenció per a la gestió i la conservació d’espais naturals. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i mancomunitats.

Subvenció per a la gestió forestal i prevenció d’incendis forestals. A municipis.

Subvenció per a la millora del cicle integral de l’aigua. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.