Concessions 2022

Faça clic en cadascuna de les actives per a descarregar el BOP corresponent.

Autoconsum energètic

Redacció de Plans Locals de Gestió de Residus

Implantació de Plans Locals de Gestió de Residus

Redacció de projectes de vies de ciclovianants d’interés natural

Execució de vies de ciclovianants d’interés natural

Entorns escolars lliures de trànsit

Millora del cicle integral de l’aigua

Millora del cicle integral de l’aigua (2a tanda)

Gestió i conservació d’espais naturals

Gestió i conservació d’espais naturals (2a tanda)

Gestió forestal i prevenció d’incendis forestals

Programa 50/50 en les escoles públiques

Concessions 2021

Faça clic en cadascuna de les actives per a descarregar el BOP corresponent.

Autoconsum energètic

Certificació energètica

Redacció de Plans Locals de Gestió de Residus

Implantació de Plans Locals de Gestió de Residus

Redacció de projectes de vies de ciclovianants d’interés natural

Execució de projectes de vies de ciclovianants d’interés natural

Millora del cicle integral de l’aigua

Gestió i conservació d’espais naturals

Gestió forestal i prevenció d’incendis forestals (1a tanda)
Gestió forestal i prevenció d’incendis forestals (2a tanda)
Gestió forestal i prevenció d’incendis forestals (3a tanda)

Programa 50/50 en les escoles públiques

Concessions 2020

Faça clic en cadascuna de les actives per a descarregar el BOP corresponent.

Instal·lació d’energies renovables en edificis i equipaments municipals. A municipis.

Certificació energètica d’edificis públics municipals. A municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal.

Compra de vehicles elèctrics i instal·lació de punts de recàrrega. A municipis.

Implantació de Plans Locals de Gestió de Residus. A municipis i mancomunitats.

Redacció de projectes de vies ciclopeatonals. A municipis, agrupacions de municipis i mancomunitats.

Gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals. A municipis.

Millora del cicle integral de l’aigua. A municipis.

Implantació del programa 50/50 a les escoles públiques. A municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal.